Thông tin dự án
Liên hệ
Dự án
Đối tác
Video
Profile
Tin tức
FAQS
>> IL CORDA LÊ THÁNH TÔN

Tên dự án: IL CORDA 

 

Địa điểm: Lê Thánh Tôn Quận 1

 

Thời gian: 3/2019

 

Một số hình ảnh dự án

 

 

 

 

 

 

TUONG THANH GROUP cám ơn quý khách hàng và các chủ đầu tư luôn tin tưởng chúng tôi.
"Sản xuất cứ để TUONG THANH GROUP"
TUONG THANH GROUP - "Nhà sản xuất thiết bị bếp cho Nhà Hàng - Khách Sạn - Coffee"
 0916 400 180
 www.tuongthanhgroup.com