Thông tin

Quy định bảo hành

 

Quy định bảo hành các sản phẩm thiết bị inox của Tường Thành:

 

Điều kiện được bảo hành:

 

1. Bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hàng.
2. Trong thời gian bảo hành thiết bị được sửa chữa miễn phí nếu hư hỏng được xác định là do sự cố kỹ thuật của nhà sản xuất.

Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành:


1. Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, tự ý thay đổi vị trí thiết bị, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo hướng dẫn…
2. Sản phẩm do hoả hoạn, sấm sét, lũ lụt, hoặc các yếu tố khác do thiên nhiên gây ra.
3. Tự ý tháo vật tư, linh kiện ra, tem KCS bị rách.
4. Những lỗi được xác định không phải lỗi do nhà sản xuất.

 

Quy định bảo hành các sản phẩm thiết bị điện của Tường Thành:

 

Điều kiện được bảo hành:

 

1. Thiết bị được bào hành theo chính sách của nhà cung cấp thiết bị.
2. Trong thời gian bảo hành thiết bị được sửa chữa miễn phí nếu hư hỏng được xác định là do sự cố kỹ thuật của nhà sản xuất.

Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành:


1. Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, tự ý thay đổi vị trí thiết bị, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện áp quy định…
2. Sản phẩm do hoả hoạn, sấm sét, lũ lụt, hoặc các yếu tố khác do thiên nhiên gây ra.
3. Tự ý tháo vật tư, linh kiện ra, tem KCS bị rách.
4. Những lỗi được xác định không phải lỗi do nhà sản xuất.